Basutställning: Minne och monument

Nu öppnar hela basutställningen Minne och monument!

Den 9 september öppnar utställningen med guidade visningar varje hel timme och ett föredrag med Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet.

I Minne och monument visas skisser och modeller till monument, minnesmärken och minnesplatser från 1900-talets början fram till idag. I tusentals år har människan uppfört minnesmärken och monument, framför allt över personer som av sin samtid, eller med andra epokers dominerande värderingar, har ansetts som framstående.

Att uppföra monument är ett uttryck för makten att välja hur historien ska skildras. Vilka personer och händelser finns representerade i våra gemensamma rum och vilka berättelser har valts bort? Dessa frågor är mer aktuella än någonsin och den roll som monument och minnesmärken spelar är idag ett hett debattämne.

Föredrag med Ulf Zander: Monument i de traumatiska minnenas tidevarv

Kring sekelskiftet 1900 uppfördes ett stort antal monument, framför allt i västerlandet men även på många andra håll i världen. De ideal och värderingar som präglade dåtidens monument har utmanats under senare år, med resultatet att flera har störtats eller magasinerats. Trots kritiken mot gamla monument reses nya. Hur ska vi förstå denna paradox?

Välkommen på ett föredrag med Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet.

Förboka din plats till föredraget Monument i de traumatiska minnenas tidevarv
Förboka din plats på en guidad visning i
Minne och monument

Boka en guidad visning