Basutställning: Minne och monument

Basutställningen Minne och monument tar form.

Saknar du något i det nyöppnade museets salar? Kanske ett favoritkonstverk som Sven Bobergs sovande Moder Svea eller något av minnesmärkena över Raoul Wallenberg? Arbetet pågår med en ny permanent utställning kring minnesmärken och monument från samlingen. Monument tillhör en av de kanske viktigaste kategorierna av konst i offentliga rum genom historien. Det är en konstform som än idag ofta engagerar människor och väcker stor debatt. Under 1900-talet började många konstnärer dessutom vända upp och ned på den traditionella monumentaliteten med kritiska, skeptiska eller ibland parodiska anti-monument.

Boka en guidad visning