Memory Matters

Utställningen Memory Matters undersöker hur samtida konstnärer förhåller sig till minneskultur och historieskrivande. Vissa konstnärer omvandlar traditionella minnesuttryck och andra finner helt nya uttrycksformer. Åter andra skapar nya berättelser genom att ifrågasätta tidigare vedertagna berättelser eller genom att belysa de omständigheter som bidrar till att forma och omforma kollektivt minne. Ibland gör konstnärer verk som i sig själva blir ett slags minnesmärken och som i utställnings- och museisammanhanget blir nya bärare av kollektivt minne – ett slags minnesmärken för människor och skeenden där sådana tidigare saknats.

I denna omfattande samlingsutställning deltar konstnärer från bland annat Angola, Egypten, Litauen, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Uruguay.

Luis Camnitzer, Aslı Çavuşoğlu, Nidhal Chamekh, Haroon Gunn Salie, Iman Issa, Titus Kaphar, Kiluanji Kia Henda, Ahmet Ögüt, Indrė Šerpytytė 


Boka en guidad visning

Välkommen att göra en intresseanmälan till en guidad visning med en av våra inspirerande guider. Fyll i formuläret nedan. För pris och information.