Studentguider: ett pilotprojekt på museet


Under 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet.

Inspiration kommer från Harvard Art Museums som med stor framgång arbetar med studentguider i sin verksamhet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Fredag 20 oktober kl. 16
Temavisning om natur och konst med Johan K. Jensen, masterstudent i Conservation Ecology, Lunds universitet

Hur påverkar konst vår bild av naturen? Och när blir natur till konst? I den här visningen utforskar vi den djupa och ofta komplexa relationen mellan konst och vår kanske största källa till inspiration, naturen.

Konstkväll Lund lördag 21 oktober 17-23
Under konstkvällen kommer studentguider att delta i stafettvisningen. 

För frågor eller ytterligare information kontakta Maria LaBelle, projektledare, på tel. 046-222 7283 eller email: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Studentguider på Skissernas Museum 2017:

Jacob Andersson 
Kandidatprogrammet, psykologi, Lunds universitet

Johannes Ellebrant
Masterprogrammet i arkitektur vid Arkitekthögskolan i Lund

Johan K. Jensen
Masterstudent i Conservation Ecology, Lunds universitet

Maria Lindahl
Studerar till Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds Tekniska Högskola

Karl Månsson
Läser till kandidatexamen med historia som huvudämne, Lunds universitet

Josefine Mannerfelt
Juristprogrammet, Lunds universitet

Vladimir Okhnich
Masterprogrammet i tillämpad kulturanalys, Lunds universitet

Linete Roque Andersson
Kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter, Lunds universitet