Studentguider: ett pilotprojekt på museet

Under 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet.

Inspiration kommer från Harvard Art Museums som med stor framgång arbetar med studentguider i sin verksamhet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Visningar med studentguider startar i oktober 2017 och närmare information om kommer att publiceras på hemsidan under september. 

För frågor eller ytterligare information kontakta Maria LaBelle, projektledare, på tel. 046-222 7283 eller email: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Studentguider på Skissernas Museum 2017:

Jacob Andersson 
Kandidatprogrammet, psykologi, Lunds universitet

Jacqueline Daneberg
Masterprogrammet inom kyrkohistoria, Lunds universitet. Framtidsplaner att inträda som präst i Svenska Kyrkan. 

Johannes Ellebrant
Masterprogrammet i arkitektur vid Arkitekthögskolan i Lund

Johan Kjellberg Jensen
Masterprogrammet Biologi, Naturvård och bevarandebiologi, Lunds universitet

Maria Lindahl
Studerar till Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds Tekniska Högskola

Leo Lundbladh Stene
Kandidatprogrammet Mänskliga Rättigheter, Lunds universitet

Karl Månsson
Kandidatprogrammet i både historia och statsvetenskap, Lunds universitet

Josefine Mannerfelt
Juristprogrammet, Lunds universitet

Vladimir Okhnich
Masterprogrammet i tillämpad kulturanalys, Lunds universitet

Linete Roque Andersson
Kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter, Lunds universitet