Studentguiden Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Studentguider

Följ med på temavisning med en av Skissernas Museums studentguider! 

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon. 

Visningarna är utformade av studenterna själva och fokuserar på ett mindre antal verk med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Temavisningar erbjuds från den 25 januari varje torsdag och fredag kl. 15, lördag kl. 13 och kl. 15 och söndag kl. 15.

Ingen föranmälan. Visning ingår i entrébiljetten. 

För frågor eller ytterligare information kontakta Maria LaBelle, projektledare, på tel. 046-222 7283 eller email: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Följ studentguiderna på instagram: skissernasstudentguider

Studentguider, våren 2018: 

Jacob Andersson 
Kandidatprogrammet, psykologi, Lunds universitet

Jonas David
Arabiska studier, Lunds universitet

Johannes Ellebrant
Masterprogrammet i arkitektur vid Arkitekthögskolan i Lund

Johan K. Jensen
Masterstudent i Conservation Ecology, Lunds universitet

Karl Månsson
Läser till kandidatexamen med historia som huvudämne, Lunds universitet

Vladimir Okhnich
Masterprogrammet i tillämpad kulturanalys, Lunds universitet

Linete Roque Andersson
Kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter, Lunds universitet