Från vänster: Linete Roque Andersson, Vladimir Okhnich, Josefine Mannerfelt, Karl Månsson, Maria Lindahl. Bakre rad från vänster: Johannes Ellebrant och Johan K. Jensen. Jacob Andersson saknas på bilden.

Studentguider: ett pilotprojekt på museet

Under hösten 2017 genomför Skissernas Museum ett pilotprojekt som går ut på att engagera studenter från olika fakulteter vid Lunds universitet som guider på museet.Inspiration kommer från Harvard Art Museums som med stor framgång arbetar med studentguider i sin verksamhet. Genom att engagera studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon och museet kan erbjuda visningar med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

PIlotprojektet sker i samarbete med LUKOM – Lunds universitets Kultur och Museiverksamheter och kommer också att genomföras av de övriga LUKOM-verksamheterna under kommande år.

För frågor eller ytterligare information kontakta Maria LaBelle, projektledare, på tel. 046-222 7283 eller email: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Temavisning med studentguider

Temavisningar med studentguider erbjuds under höstterminen 2017 varje dag från den 31 oktober till den 10 december. Se museets kalendarium för mer information om visningarna. Visningarna är på mellan 30-45 minuter och begränsade till 15 deltagare. Först till kvarn gäller

Tisdag till fredag 15.00, torsdag även 19.00
Lördag 13.00 och 15.00
Söndag 15.00

Följ studentguiderna på instagram: skissernasstudentguider

Studentguider på Skissernas Museum 2017

Jacob Andersson 
Kandidatprogrammet, psykologi, Lunds universitet

Johannes Ellebrant
Masterprogrammet i arkitektur vid Arkitekthögskolan i Lund

Johan K. Jensen
Masterstudent i Conservation Ecology, Lunds universitet

Maria Lindahl
Studerar till Civilingenjör Väg och Vatten, Lunds Tekniska Högskola

Karl Månsson
Läser till kandidatexamen med historia som huvudämne, Lunds universitet

Josefine Mannerfelt
Juristprogrammet, Lunds universitet

Vladimir Okhnich
Masterprogrammet i tillämpad kulturanalys, Lunds universitet

Linete Roque Andersson
Kandidatprogrammet Mänskliga rättigheter, Lunds universitet