Studentguide Johan K. Jensen Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Studentguider

Följ med på temavisning med en av Skissernas Museums studentguider! 

Studenterna kommer från olika fakulteter vid Lunds universitet. Genom att erbjuda visningar med studenter med olika bakgrund kan museets samlingar ses genom nya ögon. 

Visningarna är utformade av studenterna själva och fokuserar på ett mindre antal verk med olika teman beroende på studentens bakgrund, studier och intresse.

Temavisningar erbjuds torsdag-fredag 15.00 och lördag-söndag kl. 14:00.

Ingen föranmälan. Visning ingår i entrébiljetten. 

För frågor eller ytterligare information kontakta Maria LaBelle, projektledare, på tel. 046-222 7283 eller email: maria.labelle@skissernasmuseum.lu.se

Studentguider hösten 2019:

Jacob Andersson
Student på psykologiprogrammet, Lund universitet. 

Jesper Bokefors
Student på Juristprogrammet, Lunds universitet.

Jenny Grimbeck
Masterprogrammet, teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet.

Björn Hafstad
Kandidatexamen Litteraturvetenskap, studier i tyska, Lunds universitet.

Sara Mohtadi
Arkitektstudent, Lunds Tekniska Högskola.

Karl Månsson
Kandidatexamen historia och statsvetenskap, Lunds universitet.