Kontaktuppgifter

Adresser

Besöksadress
Postadress
Fakturaadress

Ledning

Patrick Amsellem, Museichef
Annie Lindberg, Biträdande museichef / Arkivarie

Administration

Lizette Larsson, Enhetsadministratör (föräldraledig)
Gisela Ferré Aramburu, Enhetsadministratör

Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Annie Lindberg, Biträdande museichef / Arkivarie

Press och kommunikation

Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Katarina Lilliequist, Kommunikatör

Bildbyrå

Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Peter Frodin, Fotograf

Butik och förmedling

Emma Jönsson, Museikoordinator (föräldraledig)
Maria LaBelle, Museikoordinator och butiksansvarig
Karin Annebäck, Museikoordinator
Frida Stenmark, Museikoordinator

Skapande verkstad

Linnéa Hansson, Pedagog (föräldraledig)
Magdalena Sigmond, Pegagog
Elvine Lund, Pedagog

Program

Magnus Johansson, Programproducent

Hyr lokal

Magnus Johansson, Programproducent

Tekniker

Johan Fohlin, Tekniker
Mats Andersson, Tekniker

Personal i alfabetisk ordning

Patrick Amsellem, Museichef
Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Mats Andersson, Tekniker
Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Johan Fohlin, Tekniker
Linnéa Hansson, Pedagog (föräldraledig)
Emma Jönsson, Museikoordinator (föräldraledig)
Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Maria LaBelle, Museikoordinator och butiksansvarig
Lizette Larsson, Enhetsadministratör (föräldraledig)
Annie Lindberg, Biträdande museichef / Arkivarie
Magdalena Sigmond, Pegagog
Franz Zeberg, Projektassistent
Karin Annebäck, Museikoordinator
Elvine Lund, Pedagog
Gisela Ferré Aramburu, Enhetsadministratör
Peter Frodin, Fotograf