Kontaktuppgifter

Ledning

Patrick Amsellem, Museichef

Administration

Lizette Larsson, Enhetsadministratör (föräldraledig)
Gisela Ferré Aramburu, Enhetsadministratör

Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Annie Lindberg, Arkivarie

Press och Kommunikation

Caroline Andersson, Kommunikatör
Magnus Johansson, Kommunikatör och programkoordinator

Bildbyrå

Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Peter Frodin, Fotograf

Butik och förmedling

Emma Jönsson, Museikoordinator
Maria LaBelle, Museikoordinator och butiksansvarig
Karin Annebäck, Museikoordinator

Skapande verkstad

Linnéa Hansson, Pedagog
Magdalena Sigmond, Pegagog

Program

Magnus Johansson, Kommunikatör och programkoordinator

Hyr lokal

Magnus Nygren, Evenemangskoordinator

Tekniker

Johan Fohlin, Tekniker
Mats Andersson, Tekniker

Personal i alfabetisk ordning

Patrick Amsellem, Museichef
Caroline Andersson, Kommunikatör
Mats Andersson, Tekniker
Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Johan Fohlin, Tekniker
Linnéa Hansson, Pedagog
Emma Jönsson, Museikoordinator
Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Maria LaBelle, Museikoordinator och butiksansvarig
Lizette Larsson, Enhetsadministratör (föräldraledig)
Annie Lindberg, Arkivarie
Magnus Nygren, Evenemangskoordinator
Magdalena Sigmond, Pegagog
Franz Zeberg, Projektassistent
Karin Annebäck, Museikoordinator
Elvine Lund, Museiassistent
Gisela Ferré Aramburu, Enhetsadministratör
Peter Frodin, Fotograf