Kontaktuppgifter

Adresser

Besöksadress
Postadress
Fakturaadress

Ledning

Patrick Amsellem, Museichef
Annie Lindberg, Biträdande museichef / Arkivarie

Administration

Lizette Larsson, Enhetsadministratör

Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Annie Lindberg, Biträdande museichef / Arkivarie

Press och kommunikation

Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Katarina Lilliequist, Kommunikatör

Bildbyrå

Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör

Butik och förmedling

Emma Jönsson, Museikoordinator
Maria LaBelle, Museikoordinator och butiksansvarig
Karin Annebäck, Museikoordinator
Frida Stenmark, Museikoordinator

Skapande verkstad

Linnéa Hansson, Pedagog
Magdalena Sigmond, Pegagog

Program och lokaluthyrning

Magnus Borgkvist Johansson, Programproducent

Teknik

Johan Fohlin, Tekniker
Mats Andersson, Tekniker

Personal i alfabetisk ordning

Patrick Amsellem, Museichef
Caroline Andersson, Grafisk formgivare
Mats Andersson, Tekniker
Magnus Borgkvist Johansson, Programproducent
Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Johan Fohlin, Tekniker
Linnéa Hansson, Pedagog
Emma Jönsson, Museikoordinator
Emma Krantz, Fotograf och bildredaktör
Maria LaBelle, Museikoordinator och butiksansvarig
Lizette Larsson, Enhetsadministratör
Katarina Lilliequist, Kommunikatör
Annie Lindberg, Biträdande museichef / Arkivarie
Magdalena Sigmond, Pegagog
Franz Zeberg, Projektassistent
Karin Annebäck, Museikoordinator