Kontaktuppgifter

Ledning

Patrick Amsellem, Museichef

Administration

Lizette Larsson (Föräldraledig), Enhetsadministratör
Linda Bienen, Enhetsadministratör

Utlån, samlingar och arkiv

Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Annie Lindberg, Arkivarie

Press och Kommunikation

Caroline Andersson, Kommunikatör
Elina Carlstein, Kommunikatör: Programkoordinator & Digitala medier
Douha Kermani, Kommunikatör

Bildbyrå

Emma Krantz, Fotograf

Butik och förmedling

Emma Jönsson, Museiassistent
Johannes Kjellgren, Museiassistent
Maria LaBelle, Museiassistent

Skapande verkstad

Linnéa Hansson, Pedagog

Program

Elina Carlstein, Kommunikatör: Programkoordinator & Digitala medier

Hyr lokal

Magnus Nygren

Tekniker

Johan Fohlin, Tekniker
Mats Andersson, Tekniker

Personal i alfabetisk ordning

Patrick Amsellem, Museichef
Caroline Andersson, Kommunikatör
Mats Andersson, Tekniker
Anna Blixt, Receptionist
Elina Carlstein, Kommunikatör: Programkoordinator & Digitala medier
Ann Landgren Danielson, Intendent
Malin Enarsson, Intendent
Johan Fohlin, Tekniker
Linnéa Hansson, Pedagog
Douha Kermani, Kommunikatör
Johannes Kjellgren, Museiassistent
Emma Krantz, Fotograf
Maria LaBelle, Museiassistent
Annie Lindberg, Arkivarie
Lizette Larsson (Föräldraledig), Enhetsadministratör
Magnus Nygren
Magdalena Sigmond, Pegagog (föräldraledig)
Franz Zeberg, Projektassistent
Emma Jönsson, Museiassistent