Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Konstnärsresidens

Med generöst stöd från LMK-stiftelsen etablerar Skissernas Museum ett internationellt residensprogram för yrkesverksamma konstnärer. Varje år under en treårsperiod erbjuds en välmeriterad internationell konstnär att under en period arbeta i anslutning till Skissernas Museum och dess samlingar i den aktiva tvärvetenskapliga miljö som Lunds universitet utgör.

Läs mer om LMK-stiftelsen.