Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Skissernas Museums Birgit Rausings sal kan hyras för konferenser, möten, konserter och andra evenemang.

Birgit Rausings sal rymmer ca 140 personer. Vid sittande middagar rymmer salen 100 personer. För bokningar och information kontakta Magnus Nygren, bokningar@skissernasmuseum.lu.se