Kiluanji Kia Henda, Under the Silent Eye of Lenin, 2017

Vernissage: Memory Matters

Mer information inom kort!

Utställningen Memory Matters undersöker hur samtida konstnärer förhåller sig till minneskultur och historieskrivande. Vissa konstnärer omvandlar traditionella minnesuttryck och andra finner helt nya uttrycksformer. Åter andra skapar nya berättelser genom att ifrågasätta tidigare vedertagna berättelser eller genom att belysa de omständigheter som bidrar till att forma och omforma kollektivt minne.

I denna omfattande samlingsutställning deltar konstnärer från bland annat Angola, Egypten, Litauen, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Uruguay.

Luis Camnitzer, Aslı Çavuşoğlu, Nidhal Chamekh, Haroon Gunn Salie, Iman Issa, Titus Kaphar, Kiluanji Kia Henda, Ahmet Ögüt, Indrė Šerpytytė 

Kommande evenemang

Visar 0 resultat