Thursday Sessions: Öppningar mot det numinösa

Välkomna till Thursday Sessions, denna vecka med konstnärliga och filosofiska reflektioner kring ett nytt forskningsprojekt knutet till Skissernas Museum.

Under den tyska romantiken närdes tanken att det finns ett släktskap mellan den andliga och den estetiska erfarenheten. I båda fallen handlar det om människans förmåga att beröras, förundras och överväldigas. I ett nytt forskningsprojekt knutet till Skissernas Museum kommer en rad forskare att analysera närheten mellan dessa grundläggande mänskliga erfarenheter inom ramen för dagens sekulära och samtidigt mångkulturella samhälle. Projektet inleds med denna kväll av konstnärliga, filosofiska och teologiska reflektioner över människans fascination för det numinösa.

Medverkande:

Max Liljefors, professor i konsthistoria och visuella studier

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi

Peter Schuback, cellist

Jayne Svenungsson, professor i systematisk teologi


I samarbete med Centrum för teologi och religionsvetenskap samt Avdelningen för Konsthistoria och visuella studier. Med stöd av LMK-stiftelsen.

Kommande evenemang

Visar 2 resultat