Andreas Eriksson, "Stenbrottet". Foto: Per Mannberg.

Thursday Sessions: Konsten på Nya Karolinska Solna

Välkommen till en presentation av en av de hittills största konstsatsningarna för offentlig miljö i Sverige.

På senare tid har det gjorts vetenskapliga studier, som visar att konst kan ha en positiv inverkan på rehabilitering och andra vårdprocesser. Den röda tråden i konstarbetet för Nya Karolinska Solna har därför varit att sätta patienter, anhöriga och personal i centrum och genom konsten tillföra en humanistisk, estetisk och poetisk dimension till sjukhusmiljön. Snart kommer man att kunna uppleva Bigert & Bergströms Tip of an Iceberg och Andreas Erikssons stora målning Stenbrottet, kring vilken Skissernas Museum visade en utställning tidigare i år. Även verk av Miriam Bäckström, Katrine Helmersson, Mats Hjelm, Annette Senneby, Birgitta Bjurling och Bianca Maria Barmen finns bland de drygt 40 platsspecifika gestaltningarna.

Martin West berättar om hur man arbetat med gestaltning via uppdrag för de olika specifika platserna: från planering till skisskeden och genomföranden, vad det innebär för konstnärerna, verksamheterna och den gestaltade helheten samt hur de olika konstprojekten interagerar med varandra.

Martin West är konstnär och projektledare vid konstenheten, Stockholms läns landsting. Läs mer om konsten på Nya Karolinska Solna här.

Kommande evenemang

Visar 2 resultat