Lebbeus Woods, Geomagnetic Flying Machine, 1989 © Estate of Lebbeus Woods.

Lebbeus Woods: Specialvisning med Per-Johan Dahl

Välkommen till specialvisning av utställningen Lebbeus Woods – Visions of the City med co-curator Per-Johan Dahl, arkitekt och lektor vid institutionen för arkitektur och byggd miljö, Lunds Tekniska Högskola, Lunds universitet.

Lebbeus Woods (1940–2012) var en amerikansk arkitekt och pedagog som ägnade en stor del av sitt liv till utforskandet av metod- och kunskapsutveckling inom arkitekturen. Den här utställningen med tio av Woods visionära teckningar har sin utgångspunkt i övergången mellan det ideala och det faktiska – något som Woods arbetade med i slutet av 1980-talet för att kommunicera sina visioner om arkitektur och civilisation. Woods experimenterade med arkitekturen för att utforska idéer om städers framväxt och samhällens utveckling. I vår egen tid präglad av klimathot och sociopolitisk oro syftar utställningen till att belysa skissandets betydelse för arkitekturen i gestaltandet av visionära livsmiljöer och vikten av det spekulativa som en vital kraft i skapandet av städer.

Studerande och unga under 25 år fri entré. I övrigt ordinarie entré till museet. Se pris och rabatter

Kommande evenemang

Visar 0 resultat