Kiluanji Kia Henda, Under the Silent Eye of Lenin, 2017

Ulf Zander – Historia och konst: bruks-, kultur- och maktperspektiv

Välkommen till ett samtal med historieprofessorn Ulf Zander i samband med utställningen Memory Matters

Såväl konst som historia kan tas i bruk för skilda syften. Makthavare hänvisar med förkärlek till gångna tider för att legitimera och rationalisera sin politik. De tar gärna konkreta bilder till sin hjälp för att inskärpa sina budskap. Den andra sidan av myntet är att avslöjanden om historiska missförhållanden kan bidra till att störta dessa ledare. Vissa konstnärer har skönmålat händelser då och nu. Andra skapat verk vilka bidrar till att minnen hålls vid liv och att offer får möjlighet att bearbeta trauman efter krig, katastrofer och terror.

Ulf Zander, professor i historia vid Lunds universitet, har bland annat forskat om olika sätt att bruka historia på, inte minst i anslutning till konst, fotografi och film.

Kommande evenemang

Visar 2 resultat