Kiluanji Kia Henda, Under the Silent Eye of Lenin, 2017

Patrick Amsellem visar Memory Matters

Museichef Patrick Amsellem gör en specialvisning av grupputställningen Memory Matters. Samling foajén 19.00.
 
Utställningen visar verk i många skiftande konstnärliga uttryck från de senaste tio åren. Konstnärerna förhåller sig på olika sätt till historieskrivande och minneskultur. Verken står i dialog med samtida sociala och politiska händelser och med de skiftande sammanhang konstnärerna verkar i – från tystanden efter diktaturen i Uruguay eller Sovjet-tiden i Litauen till maktspråk i det efterkoloniala Angola och Sydafrika. Några av konstnärerna omvandlar och omtolkar traditionella minnesuttryck som statyer och byster för att kommentera, problematisera och ibland undergräva den officiella historien. Andra skapar nya berättelser genom att ifrågasätta tidigare vedertagna historier eller genom att belysa de omständigheter som bidrar till att forma kollektiva minnen.
 
Detta är en utställning som handlar om det kollektiva minnet – det minne som till skillnad från det individuella delas av många människor, en hel grupp eller ett samhälle. Det kollektiva minnet är ofta en yttring för hur en grupp i maktställning har valt att berätta om och ge uttryck för kulturella och historiska skeenden, som i officiella minnesmärken och monument. Men kollektiva minnen, liksom monumenten som manifesterar dem, är ofta omtvistade. I konsten finns möjlighet att ge alternativa perspektiv på historien och uttrycka minnen som tystats eller förträngts.
 
Patrick Amsellem är chef för Skissernas Museum och curator för utställningen Memory Matters.


Kommande evenemang

Visar 1 resultat