Svenska salen. Foto: Johan Persson

Konstberättelser: Skulptur i museets samlingar - Moore till Lindberg De Geer

Är du nyfiken på konst och vill lära dig mer om sammanhangen som utgör historia? Konstberättelser är en serie specialvisningar där våra museiepedagoger och inbjudna gäster ger historiska och tematiska utblickar i museets samlingar. Denna vecka kommer konsthistorikern Måns Holst Ekström till museet för att dela med sig av sina tankar och kunskaper kring skulptur.

Skulptur i museets samlingar - Moore till Lindberg De Geer

Trots att den offentliga konsten innehåller så mycket skulptur, vilket syns i museets samlingar, så intar den en mindre synlig position i konstlivet i stort. Varför är det så? Måns Holst Ekströms visning rymmer bl.a. tankar kring vad skulptur är i modernism och postmodernism samt en diskussion kring skulptur i det offentliga rummet.

Måns Holst Ekström är konsthistoriker, kritiker och författare, knuten till Lunds universitet och bosatt i Malmö. Han har tidigare bl.a. arbetat som lärare i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan. Under höstterminen är han aktuell med en bok om och med ekfraser. Ekfrasen är en genre som handlar om konsten att beskriva konst.

Kommande evenemang

Visar 0 resultat