Arkivskåpet, Svenska salen. Foto Åke E:son Lindman.

Introduktion till museet

Under perioden 24 juni – 25 augusti ersätts våra offentliga visningar med flera korta introduktioner. 15 minuters introduktion till museet och samlingen
tisdag - söndag:

12.00 Svenska
13.00 Engelska
14.00 Svenska
15.00 Engelska
16.00 Svenska

Kommande evenemang