Visning: Memory Matters

Följ med på en specialvisning av Memory Matters.

Utställningen visar verk i många skiftande konstnärliga uttryck från de senaste tio åren. Konstnärerna förhåller sig på olika sätt till historieskrivande och minneskultur. Verken står i dialog med samtida sociala och politiska händelser och med de skiftande sammanhang konstnärerna verkar i – från tystanden efter diktaturen i Uruguay eller Sovjet-tiden i Litauen till maktspråk i det efterkoloniala Angola och Sydafrika. Några av konstnärerna omvandlar och omtolkar traditionella minnesuttryck som statyer och byster för att kommentera, problematisera och ibland undergräva den officiella historien. Andra skapar nya berättelser genom att ifrågasätta tidigare vedertagna historier eller genom att belysa de omständigheter som bidrar till att forma kollektiva minnen.

Kommande evenemang

Visar 0 resultat