INSTÄLLT! Folkets hörna: Anne Swärd

För allas säkerhet och för att begränsa riskerna för smittspridning ställer vi in vår program- och visningsverksamhet tillsvidare. 


Folkets hörna – work in progress är en scen för skönlitterära texter under arbete. På Folkets hörna medverkar vid varje tillfälle tre författare, en som redan är etablerad och två som ännu ej givits ut på de etablerade förlagen. 

Denna Folkets hörna går vi utanför boxen och provar någonting nytt. Anne Swärd kommer att läsa upp en nyskriven text samtidigt som Hans-Inge Magnusson tolkar genom livemusik och Gunnar Krantz tecknar.

Varje författare läser upp ett kort utdrag ur ett pågående skrivprojekt och får sedan respons av två skrivpedagoger, som leder samtalen, de andra medverkande författarna och publiken. På så vis får författarna en unik möjlighet att testa sina work in progress på andra och publiken en unik möjlighet att få insyn i, och påverka, en författares skrivprocess.


Medverkande:  

Anne Swärd  
Hans-Inge Magnusson aka Singe (livemusik)
Gunnar Krantz (liveteckning)
Therése Granwald och Johan Blomgren (Folkets hörna)

Samtalet drar igång kl 18:30! Folkets hörna arrangeras med stöd av Region Skåne, Kulturrådet och Lunds Kommun.

Kommande evenemang