Siri Derkert Triology. Foto: Håkan Larsson

Filmvisning och samtal: Siri Derkert Triology

Skissernas Museum visar filmen Siri Derkert Triology. Därtill ett samtal med koreografen och dansaren Teresia Björk om den konstnärliga processen. 

Teresia Björk är dansare och koreograf versam i Sverige och utomlands sedan 25 år. Filmfotograferna Håkan Larsson och Bengt Wanselius följer hennes utveckling när hon tolkar Derkerts verk. I inte mindre än sammanlagt sex år har Teresia Björk genomarbetat Siri Derkerts konstverk koreografiskt. Genom dans möter således Björk en av tjugotalets mest tongivande röster för konsten. I 'Siri Derkert Triology' medverkar även kompositörerna Per Åhlund, Manoli Moriarty och Martin Landquist. 

Filmen visades i år i New York på Scandinavian House med stöd av Konstnärsnämnden och Generalkonsulatet. Triologin som filmen grundar sig på om Siri Derkert har bjudits in till Moskva, Peking, Barcelona, Portugal, Tjeckien, Ryssland och Paris, 2014-2017.

Filmvisningen föregås av en temavisning med introduktion till Siri Derkert med utgångspunkt i museets samlingar. 

18.00 Temavisning: Siri Derkert 
19.00 Presentation: Teresia Björk
19.10 Filmvisning: Siri Derkert Triology
19.45 Samtal med Teresia Björk
20.30 Slut

Kommande evenemang

Visar 0 resultat