​Lunds universitet i världen – ett föredrag av universitetshistoriska sällskapet

Lunds universitet i världen – ett föredrag av universitetshistoriska sällskapet i samverkan med Filosoficirkeln och 350års jubileet.

Hur har universitetet egentligen samarbetat med omvärlden och vad är det för personer som lockats till staden i sin roll som forskare och läkare? Under 350 år har Lunds universitet haft kontakter med olika delar av världen. Tidigt reste Linnélärjungar ut på expeditioner och professorer rekryterades från kontinenten. Enskilda personer har drivit projekt i t ex Afrika och kina. genom nätverk som främst LERU och U21 deltar universitetet i globala samarbeten. Internationella studenter hörs och syns i staden. Hör några berättelser om hur universitetet har samarbetat med andra lärosäten, med näringsliv och forskning över gränser.

Ingår i serien åtta lundaaftnar, som anordnas av de lärda sällskapen och universitetshistoriska sällskapet i samverkan med Filosoficirkeln.


Kommande evenemang

Visar 2 resultat