Susan Solomon. Foto / Photo Sam Kittner

Crafoord Days 2018 – Öppna prisföreläsningar

Öppna prisföreläsningar (på engelska) av två legendariska klimatforskare, Syukuro Manabe (Princeton University, USA) och Susan Solomon (MIT, USA). Pristagarna har spelat en dominerande roll inom klimatforskningen och belönas med Crafoordpriset i geovetenskaper 2018, på sex miljoner kronor, för att ha tillfört helt avgörande kunskaper, som hjälper oss att möta en av vår tids största globala utmaningar. Crafoordpriset är ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien och Crafoordska stiftelsen i Lund. Kungl. Vetenskapsakademien utser pristagare enligt samma modell som man utser Nobelpristagare.

Läs mer om Crafoordpriset 2018
Kungl. Vetenskapsakademiens pressmeddelande

Kommande evenemang

Visar 2 resultat