Bokrelease: Skissernas Museum – arkitektur, plats, process

Nu släpps boken Skissernas Museum – arkitektur, plats, process med fokus på museets arkitektur, från en gammal gymnastiksal till den prisbelönta ut- och ombyggnaden från 2017. Boken är skriven av arkitekturhistoriker och föreläsare Hjördis Kristenson och är ett samarbete mellan Skissernas Museum och Lunds universitetshistoriska sällskap (årsbok 2020). Boken fokuserar på museets arkitektur men innehåller också bilder från utställningssalarna idag och höjdpunkter från samlingen.

Välkomna till bokrelease där författaren Hjördis Kristenson och museichef Patrick Amsellem samtalar om boken.


Om Hjördis Kristenson 
Hjördis Kristenson är docent i konstvetenskap vid Lunds universitet, där hon varit verksam som lektor. Hennes undervisning har främst gällt 1800- och 1900-talen, främst arkitektur och stadsbyggnad. Under några år var hon även lärare vid Arkitektskolan vid LTH. Kristenson disputerade 1990 på avhandlingen Vetenskapens byggnader under 1800-talet. Lund och Europa (institutioner inom naturvetenskap och medicin). Hennes forskning har även rört områden som stadsbyggnad och, som titeln på hennes licentiatavhandling anger, Statlig och facklig konstpolitik i Sverige under tiden 1923-1933. 

Fri entré

Kommande evenemang

Visar 0 resultat