Bigert & Bergström, “Reverse Osmosis Plant”, 2013 © Bigert & Bergström. Foto / Photo: Jean-Baptiste Beranger

Arts Meet Science

Klimatförändringarnas effekter är en realitet. Forskarna publicerar dagligen nya forskningsrapporter om hur ett varmare klimat kan komma att påverka vår omvärld. Men av någon anledning når inte orden fram. Förändring för ett hållbart samhälle är långsam eller obefintlig. Detta har lett forskarsamhället att vända sig mot konsten och kulturen som ett sätt att väcka uppmärksamhet, skapa engagemang och driva förändring. Samtidigt låter sig allt fler konstnärer inspireras av klimatforskning i sin konst, och skildringar av en förändrad värld börjar växa fram.

Med evenemanget Arts Meet Science vill Lund University Centre for Sustainability Studies, LUCSUS, och Skissernas Museum belysa förhållandet mellan konst och vetenskap, med fokus på klimatfrågan. Genom diskussioner, workshops, kreativt skapande, konstnärliga framföranden och en paneldebatt med deltagare från både forskarsamhället och konst-och kulturvärlden ställer vi oss frågan om, och i så fall hur, konst och vetenskap kan samverka för att skapa ett mer hållbart samhälle.

Välkommen att delta hela dagen eller under enskilda programpunkter. Ingen föranmälan krävs. Observera att tider och innehåll kan komma att ändras.

Program

10.00–11.30 Seminarium: Narrating Climate Futures: Storytelling to create change (på engelska)
Hur väl överensstämmer fiktiva berättelser om klimatförändringar med forskarnas statistiska modeller av vår framtid, och hur skiljer de sig åt? Kan vi, eller ska vi, ta hjälp av litteraturen för att påverka och driva förändring för ett mer hållbart samhälle? Välkommen till ett seminarium om storytelling med en science fiction författare, en litteraturprofessor och en ledande forskare inom klimatmodellering.

12.00–13.00 Lunchsamtal: Climate change, ecological sound art and sustainability (på engelska)
Samtal och uppföranden av forskare från Musikhögskolan vid Lunds universitet kring musikens möte med klimatet.

13.30–14.30 Workshop: Performance som ett sätt att stärka vårt engagemang för klimatfrågan
Under denna workshop ger vi möjligheten att gemensamt diskutera och praktiskt undersöka hur vi genom performance kan stärka vårt engagemang i klimatfrågan, och driva en hållbar utveckling. Tillsammans ställer vi oss frågan om performance och deltagande i konstnärliga aktiviteter kan påverka hur vi förstår, upplever eller tolkar klimathotet, och hur performance och deltagande kan göra någon skillnad för hur vi agerar.

15.00–16.00 Konstnärssamtal: Konst för klimatet
Ett samtal mellan konstnärerna Mats Bigert och Lars Bergström och hållbarhetsforskaren Emma Johansson om hur de integrerar klimatforskning och konst, och hur de når ut till och lyfter fram de grupper i samhället som påverkas mest av klimatförändringarna.

16.20–16.45 Guidad visning av The Weather War
Konstnärsduon Bigert & Bergström ger en guidad visning av utställningen The Weather War.

17.00–18.00 Paneldebatt: Arts Meets Science - Om Konstens roll i att driva klimatarbetet
I denna debatt diskuterar vi om, och i så fall hur, konsten har någon roll och förmåga att lyfta klimatfrågan och skapa en mer hållbar värld, samt hur konstnärer och forskare kan närma sig varandra och samarbeta kring klimatfrågan.

18.00 After Work
After Work och möjlighet till ”match-making” mellan forskare och konstnärer. Ta chansen att knyta nya kontakter, utbyta idéer och diskutera möjliga samarbeten.

12.00–18.00 Övriga konstnärliga och kreativa aktiviteter:

Skapande verkstad: Fantastic Futures (på engelska)
Hur kan vi skapa gemensamma visioner för en hållbar framtid med hjälp av återvinningsbara material? Var med och skapa ett gemensamt konstverk i Skissernas museums verkstad som speglar dina framtidsvisioner tillsammans med bl.a. hållbarhetsforskare, studenter från Lunds universitet och museets konstpedagog Linnéa Hansson. Drop in kl 12.00 – 18.00. Introduktioner tillsammans med workshopledare 13.30 och 15.00.

Videoverk av konstnärliga forskare vid Musikhögskolan, Lunds universitet visas under hela dagen.

Stefan Östersjö - Of the Wind and the Tree

Halla Steinunn Stefánsdóttir - Að Vörðu - To Cairn

a rawlings - INTIME
Om LUCSUS
Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS), ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och studier om hållbar utveckling vid Lunds universitet.

Läs mer om programmet på LUCSUS hemsida (på engelska).

Kommande evenemang