Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

Skapande verkstad

Den kreativa miljön där nya konstidéer föds!

Skapande verkstaden är en central del i museets pedagogiska verksamhet. Vi erbjuder workshops för barn, unga och vuxna där deltagarna får chansen att experimentera med en mångfald konstnärliga tekniker och material. I det egna skapandet uppmuntrar vi till att prova sig fram till egna bilduttryck och skulpturala former. Utifrån varierande teman, med inspiration från samlingar och tillfälliga utställningar, får varje deltagare möjlighet att utforska sin egen kreativa process och delta i ett kravlöst skapande.

Varmt välkomna!

För bokning och frågor kontakta museets konstpedagog:
Linnéa Hansson, linnea.hansson@skissernasmuseum.lu.se, +46 (0)46 222 02 65