Foto/Photo Skissernas Museum/Emma Krantz
Foto/Photo Skissernas Museum/Emma Krantz
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

För Lärare/Skola

Skissernas Museum är en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur.

Vi erbjuder ett brett och lustfyllt skolprogram för grupper från förskola till gymnasium. Programmen genomsyras av museets inriktning på offentlig konst och kreativ process. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom eget skapande. Med konsten som utgångspunkt kan vi ge perspektiv på samtiden och historien.

Skolprogrammen kan genomföras inom ramen för Skapande skola. Har ni önskemål om att samarbeta kring ett särskilt projekt är ni välkomna att höra av er.

För bokning och frågor kontakta museets konstpedagoger: Magdalena Sigmond, magdalena.sigmond@skissernasmuseum.lu.se eller Elvine Lund, elvine.lund@skissernasmuseum.lu.se. +46 (0)46 222 02 65

Skolklasser är även välkomna att besöka museet på egen hand eller boka en skolvisning. För bokning av skolvisningar kontakta museets reception på info@skissernasmuseum.lu.se eller +46 (0)46 222 72 83.

SKOLPROGRAM VÅRTERMINEN 2019

MINNEN OCH MAKT

Åk 8 – 9 och gymnasium. T.o.m. 22 feb

Vad är kollektiva minnen och vem har rätt att skapa dem? Vems berättelse blir historia? Vi tar avstamp i utställningen Memory Matters för att diskutera förhållandet mellan kollektiva minnen och makt. Vi ser exempel på konstnärer som förhåller sig till minnesmonument, ifrågasätter historieskrivning och på olika sätt framhäver andra berättelser och personer än de traditionella. Konstnärer från bland annat Angola, Egypten, Litauen, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Uruguay deltar och utifrån verken, som präglas av situationer och händelser i respektive land, diskuteras begrepp som demokrati, nationalism, jämlikhet och identitet. I verkstaden skapar vi gruppvis egna förslag på temat monument och minnesmärken.

ATT BERÄTTA I BILDER – OM ILLUSTRATION OCH BILDBERÄTTELSER

F-klass – åk 6. Hela terminen

Programmet handlar om att berätta historier i bilder. Hur kan en konstnär gestalta en berättelse utan att använda ord? Att genom färg, form, rörelse och kanske gestalter väcka spännande frågor och mana fram stämningar eller helt händelseförlopp. Vad är en illustration? Hur skapas drama i bild? Vi lär under visningen känna några olika konstnärer och deras uttryckssätt. I verkstaden får eleverna med inspiration av Isaac Grünewalds fantasifulla sagodjur skapa egna berättelser i en eller flera bilder. De yngsta målar en sagobild och de äldre en sekvens med två eller fler bilder som berättar en historia, visar en förändring, en vändpunkt mot något nytt.  

HJÄLTAR OCH MONUMENT

Åk 6 – gymnasium. Från 25 feb

När blir en person en hjälte? Vilka personer väljer vi att hylla som förebilder och vilka händelser får egna monument? Vi ser skisser och modeller till monument och minnesmärken som hyllar historiska personer, händelser och platser. Vi ser även förslag till så kallade antimonument som fungerar som motsatsen till en hyllning. Dessa är ofta humoristiska och snarare skapade som samhällskritik. Vi diskuterar vilken bild av historien vi får utifrån dessa olika perspektiv och vilken funktion de har haft. Efter visningen skapar vi egna förslag på monument och antimonument som är relevanta för vår tid. 

FANTASIFULL ARKITEKTUR

Åk 3 – gymnasium. Från 23 april

Under visningen utforskar vi området arkitektur och framtidsvisioner. Vi ser bland annat arkitekten Lebbeus Woods skisser av fantasifulla byggnader och maskiner, skapade genom lusten att experimentera snarare än för att förverkligas. Vi pratar om vikten av det visionära skapandet som inte begränsas av verkligheten och praktisk hänsyn. I museet ser vi även exempel på andra konstnärer som arbetat med framtidsidéer och nytänkande projekt i stadsrummet. Efteråt låter vi tanken sväva fritt i Skapande verkstaden och skapar modeller av experimentella byggnader hämtade från fantasin. 

VAD HÄNDER PÅ ETT KONSTMUSEUM? 

Förskola (5 år) – åk 1. Hela terminen

Hur går det egentligen till på ett museum och vad är en skiss? Vem har gjort alla konstverk och varför samlar vi dem här? Hur har vi kunnat hänga upp saker i taket och fått in alla stora skulpturer? Vilka material har konstnärerna arbetat med? Visningen passar för grupper som besöker museet för första gången och utgår från barnens upplevelser av rummen. Vi samtalar kring de verk som barnen fastnar för och styr in diskussionen på vad de känner och tänker kring konsten vi tittar på. Efteråt gör vi målningar med inspiration från konstverk i museet. 


Tid: Tis – Fre, från kl. 9.00. Besöket varar i 2 h.

Pris: 1050 kr

Max  25 elever/tillfälle