Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

För Lärare/Skola

Skissernas Museum är en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur.

Vi erbjuder ett brett och lustfyllt skolprogram för grupper från förskola till gymnasium. Programmen genomsyras av museets inriktning på offentlig konst och kreativ process. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom eget skapande. Med konsten som utgångspunkt kan vi ge perspektiv på samtiden och historien.

Skolprogrammen kan genomföras inom ramen för Skapande skola. Har ni önskemål om att samarbeta kring ett särskilt projekt är ni välkomna att höra av er.

För bokning och frågor kontakta museets konstpedagog: Linnéa Hansson, linnea.hansson@skissernasmuseum.lu.se, +46 (0)46 222 02 65.

Skolklasser är även välkomna att besöka museet på egen hand eller boka en skolvisning. För bokning av skolvisningar kontakta museets reception på info@skissernasmuseum.lu.se eller +46 (0)46 222 27 83.

SKOLPROGRAM VÅRTERMINEN 2018

VAD HÄNDER PÅ ETT KONSTMUSEUM?

Till förskola (5 år) – årskurs 2

Hur går det egentligen till på ett museum och vad är en skiss? Vem har gjort alla konstverk och varför samlar vi dem här? Hur har vi kunnat hänga upp saker i taket och fått in alla stora skulpturer? Vad föreställer konstverken och vad händer om något går sönder? Visningen utgår från gruppens upplevelser av rummen och fångar upp barnens frågor och funderingar. Vi samtalar kring de verk som barnen fastnar för och styr in diskussionerna på vad de känner och tänker kring konsten vi tittar på. Efteråt gör vi målningar med inspiration från konstverk i museet.

PERSONER OCH PORTRÄTT: VEM FÅR TA PLATS I DE OFFENTLIGA RUMMEN?

Till årskurs 3 – 9 och gymnasium. Programmet anpassas efter ålder

I museets samling finns många skulpturer och målningar som föreställer personer som har levt på riktigt. Vilka är dessa människor och varför har de blivit förevigade på en offentlig plats? Vi möter skådespelare, författare och vetenskapspersoner, men även personer som inte tidigare varit kända för allmänheten. Vi jämför skillnader i samhällsposition, genus och sätt att avbilda mellan förr och nu. Efteråt gör vi skulpturer av personer vi vill ska bli ihågkomna i framtiden. En kändis, någon du känner eller kanske du själv?

TORKA OCH TORNADO – OM KONST OCH KLIMAT

Till årskurs 3 – 9 och gymnasium. Programmet anpassas efter ålder.

Kan bokas från 23 mars

Visningen utgår från Bigert & Bergströms utställning som rör människans kamp mot vädrets makter. Vi diskuterar vad konsten kan ha för roll i frågan om klimatförändringar och ser exempel på kreativitetens betydelse för forskning och nya uppfinningar. I museets samlingar ser vi andra verk som på olika sätt knyter an till människans förhållande till natur och vetenskap. I skapande verkstaden gör vi en gemensam installation i taket som speglar våra framtidsvisioner kring klimatet.

KONST OCH MAKT

Till årskurs 6 – 9 och gymnasium

Vi tar avstamp i utställningen med den amerikanska street art-konstnären Swoon för att diskutera förhållandet mellan konst och makt. Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet? Vad ryms inom begreppet street art och hur skiljer det sig från annan konst i offentlig miljö? Vilka regler finns och vems berättelse får synas? Vi diskuterar ovanstående frågor utifrån konstnärens, beställarens och användaren av platsens roll. I verkstaden arbetar vi gruppvis med att skapa konstverk utifrån fiktiva uppdrag till offentliga miljöer. 

Tid: Mån – Fre, från kl. 9.00. Besöket varar i 2 h.

Pris: 950 kr

Max  25 elever/tillfälle