Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

För Lärare/Skola

Skissernas Museum är en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur.

Vi erbjuder ett brett och lustfyllt skolprogram för grupper från förskola till gymnasium. Programmen genomsyras av museets inriktning på offentlig konst och kreativ process. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom eget skapande. Med konsten som utgångspunkt kan vi ge perspektiv på samtiden och historien.

Skolprogrammen kan genomföras inom ramen för Skapande skola. Har ni önskemål om att samarbeta kring ett särskilt projekt är ni välkomna att höra av er.

För bokning och frågor kontakta museets konstpedagoger: Linnéa Hansson, linnea.hansson@skissernasmuseum.lu.se eller Magdalena Sigmond, magdalena.sigmond@skissernasmuseum.lu.se. +46 (0)46 222 02 65

Skolklasser är även välkomna att besöka museet på egen hand eller boka en skolvisning. För bokning av skolvisningar kontakta museets reception på info@skissernasmuseum.lu.se eller +46 (0)46 222 72 83.

SKOLPROGRAM HÖSTTERMINEN 2018

OFFENTLIG KONST = ALLAS KONST?

Åk 3 – 7

På museet finns världens största samling av skisser och modeller till konstverk på offentliga platser. Konsten i våra gemensamma utrymmen – är den alltid till för alla? Vad händer när några få personer bestämmer vad vi ska hylla eller minnas? Vi ser konstverk som berättar något om ett lands historia. Vilka händelser och människor lyfts fram och blir det något som glöms bort? Vi pratar om konstens roll i historieskrivning, om demokrati och rättvisa och jämför hur det kan skilja sig åt i olika länder och genom olika tider.  Efter visningen gör vi kollage som visar vilka vi är och vad vi tycker är viktigt.

MINNEN OCH MAKT

Åk 8 – 9 och gymnasium. 8 okt –15 feb

Vad är kollektiva minnen och vem har rätt att skapa dem? Vems berättelse blir historia? Vi tar avstamp i utställningen Memory Matters för att diskutera förhållandet mellan kollektiva minnen och makt. Vi ser exempel på konstnärer som förhåller sig till minnesmonument, ifrågasätter historieskrivning och på olika sätt framhäver andra berättelser och personer än de traditionella. Konstnärer från bland annat Angola, Egypten, Litauen, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Uruguay deltar och utifrån verken, som präglas av situationer och händelser i respektive land, diskuteras begrepp som demokrati, nationalism, jämlikhet och identitet. I verkstaden skapar vi gruppvis egna förslag på temat monument och minnesmärken.

TORKA OCH TORNADO – OM KONST OCH KLIMAT

Åk 3 – 9 och gymnasium. T.o.m. 7 sep

Visningen utgår från Bigert & Bergströms utställning som rör människans kamp mot vädrets makter. Vi diskuterar vad konsten kan ha för roll i frågan om klimatförändringar och ser exempel på kreativitetens betydelse för forskning och nya uppfinningar. I museets samlingar ser vi andra verk som på olika sätt knyter an till människans förhållande till natur och vetenskap. I skapande verkstaden gör vi en gemensam installation i taket som speglar våra framtidsvisioner kring klimatet.

ISAAC GRÜNEWALD OCH DEN PARADISISKA TRÄDGÅRDSFESTEN

Förskola (5 år) – åk 5

Lär känna Isaac Grünewalds bildvärld! Vi fördjupar oss i en konstnär från museets samling och pratar om vad som var nytt med hans sätt att måla. Tillsammans tittar vi på konstverk både av honom själv och av andra konstnärer som var viktiga vid samma tid. Hör berättelsen om en stor fest för nära 100 år sedan där Isaac Grünewald fyllde väggarna med målningar av fantasifulla och färgglada djur. Konstverken finns bevarade på museet och är utgångspunkt i en kommande barnbok där djuren får nytt liv. Vi ser bilder av hur djuren såg ut, fantiserar fritt kring varelserna och målar egna fantasidjur i stora format efteråt.

Tid: Tis – Fre, från kl. 9.00. Besöket varar i 2 h.

Pris: 950 kr

Max  25 elever/tillfälle