Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

För Lärare/Skola

Skissernas Museum är en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur.

Vi erbjuder ett brett och lustfyllt skolprogram för grupper från förskola till gymnasium. Programmen genomsyras av museets inriktning på offentlig konst och kreativ process. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom eget skapande. Med konsten som utgångspunkt kan vi ge perspektiv på samtiden och historien.

Skolprogrammen kan genomföras inom ramen för Skapande skola. Har ni önskemål om att samarbeta kring ett särskilt projekt är ni välkomna att höra av er.

För bokning och frågor kontakta museets konstpedagog: Linnéa Hansson, linnea.hansson@skissernasmuseum.lu.se, +46 (0)46 222 02 65.

Skolklasser är även välkomna att besöka museet på egen hand eller boka en skolvisning. För bokning av skolvisningar kontakta museets reception på info@skissernasmuseum.lu.se eller +46 (0)46 222 27 83.

SKOLPROGRAM VÅRTERMINEN 2017

FÄRG OCH FORM

Till 5 år (förskola) – årskurs 2

Vi undersöker Charlotte von Poehls verk 7000 Newton, bestående av 7000 färgglada lerbitar installerade på golvet, går på jakt bland andra färgrika konstverk på museet och pratar om färglära, geometri och komposition. Vi spanar efter former, försöker namnge olika nyanser och funderar på hur färgerna används och vad de får oss att tänka och känna. I verkstan experimenterar vi med färgblandning, tar fram vår egen nyans och skapar ett gemensamt konstverk med allas delar.

KÄRLEK OCH NORMER

Till årskurs 3-6

Vi djupdyker bland konstverk som berör kärlek och normer, bland annat bidragen till vigselrumstävlingen som hölls för drygt 100 år sedan till Stockholms rådhus. Tillsammans funderar vi på hur en väggmålning om kärlek och äktenskap skulle se ut idag? I verkstan målar vi egna nytolkningar av tävlingsbidragen som speglar vår tid och hur vi tycker att kärlek kan symboliseras nu.

WORKSHOP BLAND KONSTEN

Till årskurs 6-9

Ett annorlunda skolprogram där vi arbetar mitt bland konsten och eleverna själva får prova att presentera konstverken för varandra. Vi börjar med en workshop i bildanalys där eleverna blir tilldelade ett verk och får fundera över ordningen det tillkommit i, materialval, syfte och inspiration. Tillsammans diskuterar och jämför vi hur skapandeprocessen kan se ut för olika konstnärer. Efteråt provar vi att skissa av konstverk i utställningssalarna på olika sätt.   

KONST OCH MAKT

Till årskurs 6-9 och gymnasiet

Vi tar avstamp i utställningen med den amerikanska street art-konstnären Swoon för att diskutera förhållandet mellan konst och makt. Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet? Vad ryms inom begreppet street art och hur skiljer det sig från annan konst i offentlig miljö? Vilka regler finns och vems berättelse får synas? Vi diskuterar ovanstående frågor utifrån konstnärens, beställarens och användaren av platsens roll. I verkstan arbetar vi gruppvis med att skapa konstverk utifrån fiktiva uppdrag till offentliga miljöer. 

Tid: 2 h, vardagar 9.30 -11.30. Första tillfället börjar den 1 februari

Pris: 950 kr

Max25 elever/tillfälle