Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum
Foto: Emma Krantz/Skissernas Museum

För Lärare/Skola

Skissernas Museum är en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur.

Vi erbjuder ett brett och lustfyllt skolprogram för grupper från förskola till gymnasium. Programmen genomsyras av museets inriktning på offentlig konst och kreativ process. Eleverna får möjlighet att uttrycka tankar, iakttagelser och känslor genom samtal kring konsten och genom eget skapande. Med konsten som utgångspunkt kan vi ge perspektiv på samtiden och historien.

Skolprogrammen kan genomföras inom ramen för Skapande skola. Har ni önskemål om att samarbeta kring ett särskilt projekt är ni välkomna att höra av er.

För bokning och frågor kontakta museets konstpedagog: Linnéa Hansson, linnea.hansson@skissernasmuseum.lu.se, +46 (0)46 222 02 65.

Skolklasser är även välkomna att besöka museet på egen hand eller boka en skolvisning. För bokning av skolvisningar kontakta museets reception på info@skissernasmuseum.lu.se eller +46 (0)46 222 27 83.

SKOLPROGRAM HÖSTTERMINEN 2017

KONST OCH FÖRVANDLING

Till 5 år (förskola) – årskurs 2

Varifrån får konstnärer sina idéer? Vi tittat på konstverk där inspirationen kommer från spännande föremål, till exempel från saker i naturen, ett skelett eller saker vi i vanliga fall inte förknippar med konst. Kan ett konstverk vara mer än en tavla eller en staty? Kan ett par skor och en lustig spegel vara konst? Vi utforskar museet och hittar konstverk i olika former, storlekar och material. I verkstaden sätter vi ihop saker vi känner igen till fantasifulla skulpturer. 

BARNENS KONST

Till årskurs 3 – 5

I museets samling finns många konstverk som skapats till platser för barn. Vi djupdyker i denna konst och tar reda på hur den har sett ut genom olika tider, från väggmålningar i skolor till lekskulpturer. Vi jämför motiv och idéer och ser hur de har förändrats. I verkstaden får eleverna chansen att skapa egna förslag till drömkonstverk. 

Titta gärna närmre på vilka konstverk som finns på er skola före besöket!

IDENTITET OCH PLATS

Till årskurs 6 – 9 och gymnasium

Utifrån konstverk i museets samling och tillfälliga utställningar pratar vi om gemenskap, gränser och tillhörighet. Vi ser exempel på hur offentlig konst har använts för att stärka identiteter, oavsett om det gällt en nation, en kultur, en rörelse eller ett bostadsområde. Vi ser även konstverk som berör migration och diskuterar hur plats och identitet kan återspeglas i konsten. I verkstaden får ett gemensamt väggkonstverk växa fram där alla får lämna sitt avtryck på temat hemma. 

KONST OCH MAKT

Till årskurs 6 – 9 och gymnasium

Vi tar avstamp i utställningen med den amerikanska street art-konstnären Swoon för att diskutera förhållandet mellan konst och makt. Vem bestämmer över konsten i det offentliga rummet? Vad ryms inom begreppet street art och hur skiljer det sig från annan konst i offentlig miljö? Vilka regler finns och vems berättelse får synas? Vi diskuterar ovanstående frågor utifrån konstnärens, beställarens och användaren av platsens roll. I verkstan arbetar vi gruppvis med att skapa konstverk utifrån fiktiva uppdrag till offentliga miljöer. 

Efter önskemål finns det möjlighet att boka ett av vårens program även i höst.

Tid: 2 h, vardagar 9.30 -11.30. 

Pris: 950 kr

Max25 elever/tillfälle